Algemene voorwaarden

AVG-Verklaring

Ongevallenclausule.

Deelname aan de activiteiten is op eigen verantwoordelijkheid. Ik ben op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele ongevallen.

Met het aangaan van een les ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden en de ongevallenclausule.